De onverwachte uitkomst

Gebeurtenissen volgen een complex patroon met de mooiste onverwachte uitkomsten.

Gebeurtenissen volgen een complex patroon met de mooiste onverwachte uitkomsten.

Alles wat je ziet is gegroeid en voortgekomen uit de natuur. Of de kosmos, Tao, God, Allah. Zelfs de meest complexe, mooie, lelijke, kunstmatige dingen – alles is voortgekomen uit de natuurwetten en ketens van oorzaak en gevolg.

Dat maakt het leven tot een immens groot en wonderlijk geheel, waarvan de uitkomst ons onbekend is. Dat betekent iets voor jouw dagelijkse leven en de problemen waar je mee om moet gaan. Het is geen verre filosofische beschouwing, maar een houding waarmee je elke dag met frisse moed aan kunt gaan.

Complexiteit

Onze maatschappij is erg ingewikkeld geworden, vergeleken met hoe de mens eeuwen of duizenden jaren geleden leefde. Hoe uitputtend en veeleisend het moderne leven misschien ook is, de complexiteit is vaak niet levensbedreigend. Je zou denken dat dat de ruimte geeft om met verwondering en verwachting de onverwachte uitkomsten te ervaren. Maar die ruimte wordt vaak niet gevoeld.

Problemen op het werk of privé zijn complex, ze vragen je aandacht, je kan er zelfs stress van hebben. Maar in plaats van ze te zien als het einde van een keten van oorzaak en gevolg, waar jij de dupe van bent, kun je ze zien als een moment in een doorgaand proces waar jij een wezenlijk onderdeel van bent en dus een rol in te spelen hebt.

Doorgaande verandering

De situatie waar je voor staat is de meest uitgekristalliseerde versie en werking van de natuur. Zoals de bioligische ontwikkeling van eencellig organisme tot aan de complexe mens gaat, met emoties en rationeel vermogen, daar stopt het niet. De ontwikkeling gaat verder in het netwerk geheel van onze samenleving. Wetenschap. Instituten. Psychologie. Economie. Filosofie. De ontwikkeling gaat door. Vanaf de oerknal tot nu trok de ontwikkeling zich door tot aan het moment waar jij voor staat. De werkelijkheid waar jij je in roert.

Dit betekent, concreet voor jou, dat het mysterie nog steeds gaande is en zich werkelijk elke dag in jouw leven vertaalt. Jij bent letterlijk onderdeel van de oerknal die zich nu nog steeds aan het voltrekken is.

Jij maakt onderdeel uit van de beweging. Zelfs dat wat kunstmatig of overgecompliceerd aanvoelt, en staat er druk op om snel het probleem op te lossen, is een doorstromend proces – geen vaststaand gegeven. Dat maakt enerzijds dat je maar een speelbal in het geheel bent, maar tegelijk ben jij de kiezel in de rivier die de koers voor altijd wijzigt. Wat jij doet – op je werk, prive, maakt niet uit – en of je daarin nu ‘faalt’ of niet: met jouw handelen ontvouw je de toekomst.

Omdat je onderdeel bent van de beweging, en weet dat het proces voor jou al ging en na jou door zal gaan (letterlijk, de wereld draait ook door zonder jou) kun je leren kalm en zonder te forceren in te grijpen in het moment – zonder jezelf of je omgeving te forceren

Je kan het tot het hoogst van je kunnen brengen – maar niet verder dan dat. Daar is jouw rol uitgespeeld. Wie weet wat dat nog allemaal zal brengen! Daarop kan verschillend gereageerd worden. Mensen hebben andere belangen. Andere verwachtingen. Ook zij zijn kiezels in de rivier. Loslaten is (be)grijpen.

In je werk of in ontwikkelingen in je priveleven, probeer daar zo naar te kijken. Is het een waarheid waar je je naar moet schikken? Nee zeker niet. Het is een manier van interpreteren, een perspectief op de gebeurtenissen in je leven. Er zo naar kijken houdt de toekomst leuk. Angst maakt plaats voor hoop. Voor verwondering en nieuwsgierigheid. Voor vreugde en waardering voor het verloop – ongeacht of jij er als mens nu beter van wordt of niet.

Er vindt in ons leven drama plaats. Dat kan elk moment gebeuren, en je kunt je er onmogelijk op voorbereiden. Wanneer dat er komt, is het er. Tot die tijd kun je beter geleefd hebben met verwondering en vreugde om de onverwachte uitkomst.

Deel het met iemand anders: