Kalm in de storm

Stenen in water

Kalm blijven en rust vinden op de juiste momenten – hoe voorkom je dat het alleen lukt wanneer het makkelijk is?

Wel eens geprobeerd rustig een boek te lezen als je hoofd vol zit over zorgen van werk, familie, vrienden of iets anders? Te mediteren op het moment dat je stuitert van de stress? Te bidden wanneer je juist alle hoop verloren bent? Kalm en slagvaardig te reageren, wanneer je alle overzicht kwijt bent?

Op de momenten dat de chaos het grootst is, heb je de meeste behoefte aan rust en veiligheid. Juist dan zou je gebaat zijn bij tijd voor jezelf nemen en je bezighouden met je hobby.

“You should sit in meditation for twenty minutes every day — unless you’re too busy. Then you should sit for an hour.” ~ Zen gezegde

Maar gek genoeg – pas wanneer de rust er eenmaal is, dán nemen we de tijd om de dingen te doen die ons rust en plezier geven, en dan lukt het pas om ‘mindful’ te zijn. Wat kun je daaraan doen?

Ik heb daar last van. Het zou me goed doen om teksten te schrijven voor Simpel en Treffend wanneer ik zelf even niet meer zo ‘mindful’ of rustig ben. Het schrijven van die teksten helpt me daar juist bij. Maar op die momenten kom ik er niet toe.

En dat is zonde. Het gaat er juist om, om kalmte te vinden op de momenten dat het stormt – niet als er geen vuiltje aan de lucht is. Dat is geen kunst. En dan is je behoefte daaraan niet het grootst.

Zo heb jij misschien zelf ook wel hobby’s of manieren om lekker te ontspannen waar je niet genoeg de tijd voor neemt.

Wat ik zelf probeer te doen is het volgende.

1. Vertraag

Op drukke momenten probeer ik teveel gedaan te krijgen in te weinig tijd. Zelfs in mijn vrije tijd. Of beter gezegd juist in mijn vrije tijd, omdat ik die zo goed mogelijk wil “benutten”. Dan lukt het niet meer om in alle rust en spontaniteit te genieten van wat ik aan het doen ben.

Wat ik dan doe, is vertragen. Het schema loslaten, loslaten wat ik allemaal zo graag tegelijk wil doen. En me op een enkel ding richten – niet meer dan dat. Focussen op gewoon het doen van die ene hobby waar ik op dat moment even de tijd voor neem. De hond uitlaten alsof ik alle tijd van de wereld heb. Tijd nemen om te praten of iets leuks te gaan doen buitenshuis met mijn vriendin. Schrijven, zonder dat het artikel per se af moet. Dus eigenlijk: de doelmatigheid van me afzetten als ik vrij ben, en op momenten waarop het kan en nodig is, singletasken wanneer ik werk.

2. Probeer geen rust te bereiken

Hoe meer je je best doet om ‘rust’ te bereiken – als een soort losstaande zijnstoestand ergens in de toekomst, waarvoor je hard moet werken. Als je het doet om kalmte te bereiken, doe je het nog steeds om een doel te bereiken. Je bent nog steeds doelmatig bezig – en juist daardoor bereik je je rust niet. Je corrumpeert datgene wat je intrinsiek leuk vindt tot louter een middel voor iets anders. En daarmee is het niet leuk meer.

Ik begrijp dat dit vaag of paradoxaal kan klinken. Maar denk maar eens aan andere voorbeelden: probeer teveel om aardig gevonden te worden, en niemand zal je aardig vinden. Probeer een wit voetje te halen bij je baas, en hij zal meer waardering krijgen voor iemand die hem durft tegen te spreken. Probeer iemand te dwingen om van je te houden, en die zal je gaan haten. Zo is het ook met kalmte vinden temidden van de storm. Dus probeer ik rustig te worden, me bezig te houden met mijn hobby, sporten, lezen of schrijven of zelfs mediteren, zonder kalmte als doel te hebben.

3. Richt je op het belangrijkste

1 en 2 gaan over rustig worden. 3 gaat over de situaties waarin je koel moet blijven, standvastig moet zijn, of juist flexibel moet inspelen op een chaotische situatie – en allemaal zonder je balans te verliezen.

Dit kun je doen door je op het belangrijkste te richten. Je richten op het belangrijkste heeft te maken met weten waarvoor je het allemaal doet. Ik bedoel ik niet dat je geen oog meer moet hebben voor detail – want de grootste projecten kunnen stuklopen om de kleinste details. Maar je kunt wel kiezen om een principiële keuze te maken voor wat belangrijk voor jou is. Bijvoorbeeld een specifiek project. En dat betekent dat je andere projecten niet kunt doen of kritisch kijkt welke taken anderen kunnen of zouden moeten doen. Niet alles kan altijd perfect gaan en je bent niet overal verantwoordelijk voor. Of misschien moet je het TV-kijken of computeren opgeven om meer tijd te hebben voor je andere interesses. Zoals steeds, geldt dit voor zowel werk als privé.

Door te vertragen, rust niet als doel buiten jezelf te plaatsen en te durven kiezen, kun je omgaan met drukte en stress. 

Als laatste wil ik een tekst delen.

Wees kalm temidden van het lawaai en de haast en bedenk, welke vrede er in stilte kan heersen. Sta op goede voet met alle mensen, zonder jezelf geweld aan te doen. Zeg je waarheid rustig en duidelijk, en luister naar anderen; ook zij vertellen hun verhaal. Mijd luidruchtige en agressieve mensen; zij belasten de geest.

Wanneer je jezelf met anderen vergelijkt, zou je ijdel en verbitterd kunnen worden, want er zullen altijd kleinere en grotere mensen zijn dan je zelf bent. Geniet zowel van wat je hebt bereikt als van je plannen. Blijf belangstelling hebben voor je eigen werk, hoe nederig dat ook moge zijn; het is een werkelijk bezit in het veranderlijke fortuin van de tijd. Betracht voorzichtigheid bij het zaken doen, want de wereld is vol bedrog. Maar laat dit je niet verblinden voor de bestaande deugd; veel mensen streven hoge idealen na, en overal is het leven vol heldendom.

Wees jezelf. Veins vooral geen genegenheid. Maar wees evenmin cynisch over de liefde, want bij alle dorheid en ontevredenheid is zij eeuwig als het gras. Volg de loop der jaren met gratie, verlang niet naar een tijd die achter je ligt. Kweek geestkracht aan om bij onverwachte tegenslag beschermd te zijn. Maar verdriet jezelf niet met spookbeelden. Vele angsten worden uit vermoeidheid of eenzaamheid geboren.

Leg jezelf een gezonde discipline op, maar wees daarbij lief voor jezelf. Je bent een kind van het heelal, niet minder dan de bomen en de sterren. Je hebt het recht hier te zijn, en ook al is het je al of niet duidelijk, toch ontvouwt het heelal zich zoals het zich ontvouwt, en zo is het goed. Heb daarom ook vrede met God, hoe je ook denkt dat Hij moge zijn en wat je werk en aspiraties ook mogen zijn; houd vrede met je ziel in de lawaaierige verwarring van het leven. Met al zijn klatergoud, somberheid en vervlogen dromen is dit toch nog steeds een prachtige wereld.

Streef naar geluk.

~ Max Ehrmann


Wil je hierop reageren? Stuur mij een persoonlijk bericht.

Deel het met iemand anders: